ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

Fertility Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร

Heart Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Emergency and Trauma Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

Royal Life Anti-Aging Clinic

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

แพคเกจและโปรโมชั่น ดูทั้งหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

Health Check-Up Packages

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี

Well Baby Vaccine Packages (1 month - 1 year)

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 15 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง

Well Baby Vaccine Packages (15 months - 2.6 years)

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก อายุ 15 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง

แพ็กเกจวัคซีนเสริมเด็ก

Well Baby Vaccine Packages

แพ็กเกจวัคซีนเสริมเด็ก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

ศ.นพ. เสวก วีระเกียรติ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. วัชรดา อักขระ

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. คัคนางค์ สร้อยมงคล

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

นพ. เกียรติศักดิ์ ซื่อดำรงรักษ์

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

บทความเพื่อสุขภาพ ดูทั้งหมด

ทำไมต้องทานวิตามินเสริม?

ทำไมต้องทานวิตามินเสริม?

ฮอร์โมนคืออะไร..สำคัญต่อร่างกายอย่างไร?

ฮอร์โมนคืออะไร..สำคัญต่อร่างกายอย่างไร?

ดูบทความทั้งหมด