ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช (Pediatric Center)

การมีร่างกายที่แข็งแรง นำมาซึ่งพัฒนาการที่ดีและเจริญเติบโตแบบสมวัยของเด็ก เราจึงพร้อมดูแลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อรองรับทุกปัญหาสุขภาพของเด็ก

       บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและติดตามอาการอย่างละเอียด มีการให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด ตั้งแต่ความผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการรักษาโรคที่พบได้บ่อย และโรคอื่นๆ ที่ต้องอาศัยความชำนาญของแพทย์เฉพาะทาง

       รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยให้เต็มศักยภาพ ตอบโจทย์การดูแลรักษาสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรทั้งทางร่างกายและจิตใจด้วยมาตรฐานระดับสากล

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ปรับโฉมใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสดใสและมุมเสริมสร้างจินตนาการ พร้อมด้วยบริการครบในที่เดียว กับทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นไม่เกิน 15 ปีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี เติบโตสมวัย

บริการเพื่อคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็ก

1. การตรวจรักษาทั่วไป

 • บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา เช่น กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด  ระบบทางเดินอาหาร  ระบบหัวใจหลอดเลือด  โรคติดเชื้อ เป็นต้น
 • ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็คสุขภาพ และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก

ซึ่งศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ได้แก่

 • โปรแกรมตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กเบื้องต้นว่ามีพัฒนาการปกติหรือล่าช้ากว่าวัย
 • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัยเพี่อค้นหาความถนัดแต่ละด้าน
 • โปรแกรมตรวจวัดระดับพัฒนาการเด็กในแต่ละวัย ทักษะในการบริหารจัดการและทักษะก่อนเข้าเรียนและทักษะในการเรียนของเด็ก เพื่อค้นหาความถนัด และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-Academic Skills)

2. บริการที่โดดเด่น
หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) พร้อมดูแล

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (หรือหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์)
 • ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม
 • ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์
 • ทารกแฝด
 • ทารกตรวจพบความผิดปกติ เช่น ขาดออกซิเจน
 • ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 • ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด
 • ทารกพิการแต่กำเนิด

            ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรคดูแลด้านโภชนาการและด้านขับถ่าย ติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว
บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing ได้แก่

 • ตรวจเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ตรวจทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Obesity / DM Screening : Oral Glucose Tolerance Test – OGTT)
 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature : Suspected Growth Hormone Deficiency)
 • ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty)
 • ตรวจสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
 • วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนโรต้า
 • วัคซีนอีสุกอีใส

ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน ด้วยทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว เราพร้อมตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาเด็กแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาการและศักยภาพที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน

 

ติดต่อเรา

ศูนย์กุมารเวช เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

💁‍♀️📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทำนัดหมาย ปรึกษา ได้ที่
📲 หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1222, 1274
📲 Line ID : @bud111
📲 WhatsApp : +66 935793844 , (https://wa.me/message/6YEAGOZAMYNLH1)

 

บรรยากาศศูนย์กุมารเวช

คลินิกอื่น ๆ

ศูนย์กุมารเวช

เพราะเราเชื่อมั่นว่าพัฒนาการทางร่างกายที่แข็งแรง จะช่วยเสริมสร้างให้เด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

รายละเอียด »

ศูนย์ทันตกรรม

บริการตรวจรักษาสุขภาพภายในช่องปากและฟันสำหรับบุคคลทุกวัย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานสากล เพื่อให้รอยยิ้มที่สดใสอยู่กับคุณตลอดไป

รายละเอียด »
ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

ศูนย์หู คอ จมูก

อวัยวะบริเวณหู คอ จมูก ศีรษะ และลำคอ เป็นอวัยวะที่ซับซ้อน จึงจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียด โดยแพทย์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

รายละเอียด »
คลีนิกตา จักษุวิทยา ร.พ. กรุงเทพ พิษณุโลก

ศูนย์จักษุ

ให้บริการโดยจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมดูแลรักษาโรคตาทุกชนิด รวมถึงการตรวจสุขภาพตาทั่วไป

รายละเอียด »