ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ

111 ຖະໜົນທອງໃຫ່ຍ ບ້ານໝາກແຂ້ງ ເມືອງອຸດອນທານີ ແຂວາງອຸດອນທານบบง้20ີ 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.