ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. RUEANSIRI JANYAPHADUNGPNG

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Operative Dentistry

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກທັນຕະແພດ
ເສົາ: 09.00 - 17.00
ອາທິດ: 09.00 - 17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999