ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. PORNTIP PHAJONGVIRIYATORN

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Pedodontics

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກທັນຕະແພດ
ວັນເສົາທີ 1,3 ຂອງເດືອນ 09.00 -17.00
ວັນອາທິດທີ 1,3 ຂອງເດືອນ 09.00 -17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999