ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. KASEM TANTIPANICHTEERAKUL

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Cardiology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ສູນຫົວໃຈກຸງເທບອຸດອນ ຈັນ 8.00-17.00
ອັງຄານ 8.00-17.00
ພຸດ 8.00-17.00
ພະຫັດ 8.00-17.00
ສຸກ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999