ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
111 ຖະຫນົນທອງໃຫຍ່ ຕຳບົນຫມາກແຂ້ງ ອຳເພີເມືອງອຸດອນທານີ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ 41000

Tel : (+66) 42 188 999 ຫຼື 1719 (local calls only)
Fax : (+66) 2318-1546, (+66) 2310-3327

Graphic Map