ສູນເດັກ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1286, 1222, 1274

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນກຸມມານເວດ (ສູນເດັກ)
          ການມີ່ຮ່າງກາຍທີ່ແຂງແຮງ ນຳມາເຊິ່ງພັດທະນາການທີ່ດີ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕແບບສົມໄວຂອງເດັກ ເຮົາຈິ່ງພ້ອມເບິ່ງແຍງດ້ວຍທີມແພດ ແລະ ພະຍາບານຜູ້ຊ່ຽວຊານພ້ອມດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ ເພື່ອຮອງຮັບທຸກບັນຫາສຸຂະພາບຂອງເດັກ
ບໍລິການກວດບົ່ງມະຕິ ເບິ່ງແຍງ ປິ່ນປົວ ແລະ ຕິດຕາມອາການຢ່າງລະອຽດ ມີການໃຫ້ຄຳປຶກສາແບບໃກ້ຊິດ ຕັ້ງແຕ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເລັກໆ ນ້ອຍໆ ໄປຈົນເຖິງການປິ່ນປົວພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງອາໃສຄວາມຊຳນານຂອງແພດສະເພາະທາງ.
          ລວມເຖິງສົ່ງເສີມພັດທະນາການໃນແຕ່ລະຊ່ວງໄວ ໃຫ້ເຕັມສັກກະຍະພາບຕອບໂຈດການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍຢ່າງຄົບວົງຈອນທັງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈດ້ວຍມາດຕະຖານລະດັບສາກົນ.
ສູນເດັກນ້ອຍ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ປັບໂສມໃຫມ່ທ່າມກາງບັນຍາກາດອົບອຸ່ນສົດໃສ ແລະ ມຸມເສີມສ້າງຈິນຕະນາການ ພ້ອມດ້ວຍບໍລິການຄົບໃນບ່ອນດຽວ ກັບທີມງານທ່ານຫມໍເດັກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ແລະ ພະຍາບານທີ່ມີປະສົບການທີ່ພ້ອມເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ ໄປຈົນເຖິງໄວໜຸ່ມບໍ່ເກີນ 15 ປີ ທຸກວັນຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ລູກນ້ອຍມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພັດທະນາການດີ ເຕີບໃຫຍ່ສົມໄວ.


ບໍລິການເພື່ອພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກນ້ອຍ

1.ການກວດປິ່ນປົວທົ່ວໄປ
        ບໍລິການກວດປະເມີນ, ວິເຄາະ, ປິ່ນປົວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດຟື້ນຟູສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຢ່າງໃກ້ຊິດ ໂດຍທີມແພດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ປະກອບດ້ວຍທ່ານໝໍເດັກສະເພາະສາຂາ, ພະຍາບານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ຫລາກຫລາຍສາຂາ ເຊັ່ນ ທ່ານໝໍເດັກແດງ, ລະບົບທາງເດີນອາຫານ, ລະບົບຫົວໃຈເສັ້ນເລືອດ, ພະຍາດຊືມເຊື້ອເປັນຕົ້ນ.
        ເບິ່ງແຍງໃສ່ໃຈພັດທະນາການເດັກນ້ອຍທຸກລາຍລະອຽດ ກວດເຊັກສຸຂະພາບ ແລະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປິານປົວຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍໃຫ້ຄຳແນະນຳການສົ່ງເສີມພັດທະນາການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍຢ່າງເໝາະສົມເປັນທຳມະຊາດ ເນັ້ນຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວ ແລະ ວິທີການຫລີ້ນກັບເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງສູນກຸມມານເວດສາດ. ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ມີໂປຣແກຣມການກວດທີ່ຫລາກ ຫລາຍ ພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ທັນສະໄໝໄດ້ແກ່:
        ໂປຣແກຣມກວດກັ່ນຕອງພັດທະນາການເດັກເບື້ອງຕົ້ນມີການພັດທະນາປົກກະຕິ ຫລື ລ້າຊ້າກວ່າໄວ
        ໂປຣແກຣມກວດວັດແທກລະດັບພັດທະນາການເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະໄວເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຖະໜັດແຕ່ລະດ້ານ
        ໂປຣແກຣມກວດວັດແທກລະດັບພັດທະນາການເດັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະໄວ, ທັກສະໃນການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ທັກສະກ່ອນເຂົ້າຮຽນ ແລະ ທັກສະໃນການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຖະໜັດ ແລະ ກຽມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າໂຮງຮຽນ (Pre-Academic Skills)

 

2. ບໍລິການທີ່ໂດດເດັ່ນ
ໜ່ວຍງານເບິ່ງແຍງມໍລະສຸມເດັກແດງ (Neonatal Intensive Care Unit: NICU) ພ້ອມເບິ່ງແຍງ
- ເດັກແດງເກີດກ່ອນກຳນົດ ອາຍຸຖືພາ ນ້ອຍກວ່າ 37 ອາທິດ (ຫລືຫລັງອາຍຸ 42 ອາທິດ)

- ເດັກແດງນຳ້ໜັກໜ້ອຍກວ່າ 2500 ກຣາມ ຫລື ຫລາຍກວ່າ 4000 ກຣາມ
- ເດັກແດງມີນຳ້ໜັກຜິດປົກກະຕິ ເມື່ອທຽບໃສ່ອາຍຸຖືພາ
- ເດັກຝາແຝດ
- ເດັກທີ່ກວດພົບຄວາມຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ ຂາດອົກຊີເຈນ
- ເດັກມີທ່າສະເໜີຜິດປົກກະຕິໃນທ້ອງ ເຊັ່ນ ທ່າກົ້ນ ແລະ ທ່າຂວາງ
- ເດັກເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິລະຫວ່າງເກີດ
- ເດັກທີ່ພົບວ່າພິການມາແຕ່ກຳເນີດ
ດ້ວຍທີມທ່ານໝໍເດັກ ສາຂາ ເດັກແດງ ແລະ ເກີດກ່ອນກຳນົດ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ມີການວັດແທກອາການຊີວິດຕະຫລອດເວລາ, ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃຫ້ເໝາະສົມ, ຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການຊຶມເຊື້ອ, ເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ, ເຝົ້າລະວັງອາການສົນ, ເຝົ້າລະວັງຕິດຕາມ ແລະ ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວສະເພາະພະຍາດ, ເບິ່ງແຍງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ດ້ານຂັບຖ່າຍ, ຕິດຕາມດ້ານພັດທະນາການໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ.
ບໍລິການດ້ານການເຮັດຫັດຖະການ Endocrine Testing ໄດ້ແກ່ :
- ກວດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຕຸ້ຍໃນເດັກນ້ອຍ, ກວດທົດສອບຄວາມທົນທານຕໍ່ນຳ້ຕານເພື່ອບົ່ງມະຕິພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ພາວະສ່ຽງໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນ (Obesity / DM Screening: Oral Glucose Tolarance Test - OGTT)
- ກວດພາວະການຂາດຮໍໂມນຈະເລີນເຕີບໂຕ (ພາວະເຕ້ຍ)
(Growth / Short Hormone Deficiency)
- ກວດການເປັນໜຸ່ມ ເປັນສາວ ກ່ອນໄວ (Precocious Puberty)
- ກວດສະພາວະການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕະຂອງຕ່ອມເທິງໄຂ່ຫລັງ (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)

ໂປຣແກຣມສັກວັກຊີນຕາມອາຍຸ
- ວັກຊີນຄໍຕີບ ໄອໄກ່ ບາດທະຍັກ ໂປລີໂອ ຫິບ
- ວັກຊີນໄວຣັສຕັບອັກເສບ ບີ
- ວັກຊີນໝາກແດງນ້ອຍ ແດງໃຫຍ່ ໝາກເບີດ
- ວັກຊີນເຍື່ອຫຸ້ມສະໝອງອັກເສບ
- ວັກຊີນເອຈພີວີ ປ້ອງກັນໄວຣັສ ເອຈພີວີ 4 ສາຍພັນ
- ວັກຊີນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ 4 ສາຍພັນ
- ວັກຊີນກັນຖອກທ້ອງ
- ວັກຊີນໝາກສຸກໝາກໃສ

          ເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວຄົນເຈັບເດັກນ້ອຍໃນພາວະສຸກເສີນ ດ້ວຍທີມເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບເດັກນ້ອຍຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ


          ເພາະສູນກຸມມານເວດສາດ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ເຊື່ອໝັ້ນໃນພື້ນຖານຂອງຄວາມຮັກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄອບຄົວ ເຮົາພ້ອມກວດບົ່ງມະຕິ, ເບິ່ງແຍງ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍແບບອົງລວມ ໂດຍທີມງານທ່ານໝໍເດັກ ສະເພາະທາງຄົບທຸກສາຂາ. ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດທີ່ທັນສະໃໝໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອພຫດທະນາການ ແລະ ສັກກະຍະພາບທີ່ສົມໄວ, ເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໝັ້ນໃຈ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຢັ່ງຢືນ


ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່ ສູນກຸມມານເວດ (ສູນເດັກນ້ອຍ) ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ
ໂທ: 1719 ຫລື +66 42 188 999 ຕໍ່ 1286, 1222, 1274 

ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

 

         

         

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Kiattisak Chuedamrongrak

Pediatrics

Dr. Suchat Piyaviwatana

Pediatrics

Dr. Phusanee Kanoksil

Pediatrics

Dr. Chanitra Somkhane

Pediatrics

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี...

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 15 เดือน ถึง 2 ป...

เสริมเกราะคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อยด้วยวัคซีนเสริมเด็ก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับเด็ก (สำหรับเด็ก 1 ขวบขึ้นไ...

แพ็กเกจทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้สำหรับเด็ก

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี...

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

เรื่อง โรคแพ้โปรตีนนมวัว โดย พญ.พรฑิตา เชาวลิตถวิล