ສູນຕາ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 09.00 - 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1200, 1210

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນຈັກຄຸໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
ສູນຈັກຄຸໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນມີບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະດູແລຮັກສາພະຍາດທົ່ວໄປວັດສາຍຕາປະກອບແວ່ນແລະມີແພດຜູ້ຊຽວຊານສະເພາະທາງດັ່ງນີ້

 • ພະຍາດກະຈົກຕາແລະຜິວຕາ (ຕາແຫ້ງ)
 • ພະຍາດຕໍ້ຫີນ
 • ພະຍາດທາງຈໍປະສາດຕາ
 • ຈັກຄຸວິທະຍາພູມຄຸ້ມກັນ (ມ່ານຕາອັກເສບ)
 • ໃສຍະກໍາຈັກຄຸຕົບແຕ່ງແລະເສີມສາງ
 • ພະຍາດຕາໃນເດັກແລະຕາເຂ
 • ປະສາດຈັກຄຸ (ພະຍາດຕາທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກັບລະບົບປະສາດ)
 • ພະຍາດຕາຕໍ້ທຸກຊະໜິດ

 

ສູນຈັກຄຸໂຮງພິຍາບານກຸງເທບອຸດອນມີອຸປະກອນກວດຕາຄົບວົງຈອນແລະເຄື່ອງເລເຊີດັ່ງນີ້

 • ເຄື່ອງວັດຄ່າສາຍຕາແລະຄວາມໂຄ້ງກະຈົກຕາອັດຕາໂນມັດ
  (Autorefraction And Keratometer)
 • ເຄື່ອງວິເຄາະຈຸລັງແກ້ວຕາຊັ້ນໃນ (Endothelial Cell Count)
 • ເຄືອງວັດຄວາມໜາແກ້ວຕາ (Pachymeter)
 • ເຄື່ອງວັດຄວາມໂຄ້ງແກ້ວຕາແບບລະອຽດ (Corneal Topography)
 • ເຄື່ອງສະແກນວິເຄາະໜວ່ຍຕາສວ່ນໜ້າ (Anterior Segment Optical Coherence Tomography)
 • ເຄື່ອງສະແກນວິເຄາະຈໍປະສາດຕາ ແລ ຂົ້ວປະສາດຕາ (Opticalcoherence Tomography)
 • ເຄື່ອງກວດລານສາຍຕາ (Computerized Static Perimetry)
 • ເຄື່ອງຖ່າຍພາບຈໍປະສາດຕາແບບໍ່ຕອ້ງຂະຫຍາຍມ່ານຕາ (Nonmydriatic Fundus Photography)
 • ເຄື່ອງເລເຊີຕໍ້ຫີນ (Selective Laser Trabeculoplasty and Yag Laser Peripheral Iridotomy)
 • ເຄື່ອງເລເຊີເຍື່ອຫຸ້ມເລັນ (Yag Laser Capsulotomy)
 • ເຄື່ອງເລເຊີຈໍປະສາດຕາ (Argon Laser Panretinal Photocoagulation)
 • ເຄື່ອງຊີດສີຖ່າຍຮູບຈໍຕາດວ້ຍ Fluorescein ແລະ Indocyanine Green
 • ເຄື່ອງເລເຊີຈໍຕາເພື່ອຮັກສາພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນເບົາຫວານຂື້ນຕາ ຮອຍຈີກຂາດທີ່ຈໍຕາ ຈຸດພາບຊັດບວມນໍ້າ
 • ເຄື່ອງເລເຊີ Photodynamic Therapy ສໍາລັບຮັກສາພະຍາດຈໍຕາເສື່ອມຈຸດພາບຊັດບວມນໍ້າ

 

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່ ສູນຈັກຄຸໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
ເປີດບໍລິການ ວັນຈັນ - ວັນເສົາ 08.00-20.00
ວັນອາທິດ 08.00-18.00
ໂທ 1719 ຫລື +66 42 188 999 ຕໍ່ 1200, 1210

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Usa Thitiratsanont

Ophthalmology

Dr. Thanikan Patarakittam

Ophthalmology

Dr. Sunita Sawangsribanterng

Ophthalmology

Dr. Phanuwat Sasiprapha

Ophthalmology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจผ่าตัดตา

แพ็กเกจผ่าตัดจอประสาทตา

แพ็กเกจผ่าสลายต้อกระจก

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ