ສູນອາຍຸລະກໍາ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1111, 1112

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນອາຍຸລະກຳ (ພະແນກພາຍໃນ)

                  ເມື່ອເຈັບເປັນ ການທີ່ໄດ້ມີແພດປະຈຳຕົວຄອຍໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ຍ່ອມຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບກັບມາແຂງແຮງໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ສູນອາຍຸລະກຳພ້ອມກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວຄົນເຈັບດັ່ງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໂດຍຄອບຄຸມພະຍາດທາງອາຍະລະກຳ ຕາມລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍ່
  • ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
  • ລະບົບທາງເດີນອາຫານ
  • ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງ
  • ລະບົບໄຂ່ຫລັງ

                  ລະບົບພະຍາດຊືມເຊືອ້ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍມີທີມແພດອາຍຸລະກຳຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສາຂາຕ່າງໆທີມພະຍາບານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ພ້ອມໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບອົງລວມ. ເບິ່ງແຍງທັງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບເຊົາຈາກພະຍາດ ແລະ ບໍ່ກັບມາເປັນຊຳ້. ສຸຂະພາບດີເພີ້ມຫລາຍຂື້ນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

 

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່ ສູນອາຍຸລະກຳ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ຊັ້ນ 1.

ໂທລະສັບ: +66 42 188 999  ຕໍ່ 1111, 1112  ຫລື ໂທ. 1719

 

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Tassanapong Tangpattanasiri

Internal Medicine

Dr. Banphot Nakrumpai

Internal Medicine

Dr. Gunyamol Thamniramol

Internal Medicine

Dr. Pongsiri Banmai

Internal Medicine

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจ Long COVID

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับผู้สูง...

แพ็กเกจตรวจคัดกรองไทรอยด์

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตับ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ