ຄຣີນິກອາຍຸລະກໍາ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1111, 1112

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກອາຍຸລະກຳ (ພະແນກພາຍໃນ)

                  ເມື່ອເຈັບເປັນ ການທີ່ໄດ້ມີແພດປະຈຳຕົວຄອຍໃສ່ໃຈເບິ່ງແຍງຢ່າງໃກ້ຊິດ ຍ່ອມຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບກັບມາແຂງແຮງໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ຄລີນິກອາຍຸລະກຳພ້ອມກວດບົ່ງມະຕິ ແລະ ໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວຄົນເຈັບດັ່ງຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໂດຍຄອບຄຸມພະຍາດທາງອາຍະລະກຳ ຕາມລະບົບອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ລະບົບຕ່ອມໄຮ້ທໍ່
  • ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
  • ລະບົບທາງເດີນອາຫານ
  • ລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງ
  • ລະບົບໄຂ່ຫລັງ

                  ລະບົບພະຍາດຊືມເຊືອ້ ເປັນຕົ້ນ. ໂດຍມີທີມແພດອາຍຸລະກຳຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນສາຂາຕ່າງໆທີມພະຍາບານ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທີ່ພ້ອມໃຫ້ການປິ່ນປົວແບບອົງລວມ. ເບິ່ງແຍງທັງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບເຊົາຈາກພະຍາດ ແລະ ບໍ່ກັບມາເປັນຊຳ້. ສຸຂະພາບດີເພີ້ມຫລາຍຂື້ນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

 

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່ ຄລີນິກອາຍຸລະກຳ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ຊັ້ນ 1.

ໂທລະສັບ: +66 42 188 999  ຕໍ່ 1111 ຫລື ໂທ 1719

 

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.BANPHOT NAKRUMPAI

Internal Medicine

Dr.Tassanapong Tangpattanasiri

INTERNAL MEDICINE

Dr.GUNYAMOL THAMNIRAMOL

Nephrology

Dr.PONGSIRI BANMAI

Internal Medicine

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ