ສູນອຸປະຕິເຫດແລະສຸກເສີນ ເປີດບໍລິການຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກວັນ

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 4218 8888

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສຸກເສີນ

             ສູນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສຸກເສີນ ເຮົາເຊື່ອວ່າທຸກວິນາທີມີຄ່າສຳຫລັບຄົນເຈັບໃນພາວະວິກິດ ຊ່ວງເວລາພຽງສ້ຽວວິນາທີອາດຕັດສິນລະຫວ່າງຄວາມເປັນ ແລະ ຄວາມຕາຍ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຈັບສຸກເສີນແມ່ນການໃຫ້ການປິ່ນປົວທີ່ເໝາະສົມຢ່າງທັນທ່ວງທີ.
ສູນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສຸກເສີນ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ມີຄວາມພ້ອມໃນການປິ່ນປົວຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ພ້ອມ, ທັນສະໄໝ ພ້ອມດ້ວຍທີມແພດສະເພາະທາງ ແລະ ພະນັກງານທີ່ຜ່ານການອົບຮົມຕາມມາຕະຖານ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີການພັດທະນາຄຸນນະພາຍດ້ານການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບ, ການຝຶກຝົນໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ການປະສານງານກັບຊຸມຊົນ ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.


ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ
             ສູນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສຸກເສີນ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນໄດ້ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຄວາມພ້ອມໃນການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບອຸບັດຕິເຫດ ສຸກເສີນທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການໄດ້ທັນທີ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກວັນ ດ້ວຍໜ່ວຍພື້ນຟູຊີບເຄື່ອນທີ່ (Mobile ICU) ທີ່ປະກອບດ້ວຍທີມແພດເວຊສາດສຸກເສີນ, ພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ໃນການເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສຸກເສີນ. ສາມາດໃຫ້ການປິ່ນປົວເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ທັນທີ ນະຈຸດເກີດເຫດເພື່ອຮັກສາຊີວິດ ແລະ ລຸດຄວາມສ່ຽງພາວະພິການ.

             ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວທຸກຂັ້ນຕອນເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ຕັ້ງແຕ່ການປະຖົມພະຍາບານ, ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ສົ່ງຄົນເຈັບໄປຍັງໂຮງໝໍຢ່າງໄວວາ ເພື່ອໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຕໍ່ເນື່ອງ ຕະຫລອດຈົນຮອດການພື້ນຟູສະມັດຕະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ຈົນຄົນເຈັບສາມາດກັບໄປໃຊ້ຊີວິດໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ.

             ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃຜ, ເວລາໃດ, ສະຖານທີ່ໃດ ຫລື ສະຖານະການໃດ ເຮົາພ້ອມສະເໝີເພື່ອຄົນເຈັບ.

             ໃນທຸກວັນເຮົາຍັງມຸ່ງໝັ້ນພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພ້ອມໃນການໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອສຸກເສີນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງບົກ ຫລື ທາງອາກາດ.

             ທີ່ສູນອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ສຸກເສີນ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ບໍລິການເຮລິຄອບເຕີ້ ດ້ານການແພດສຸກເສີນ ຫລື Sky ICU ໃຫ້ບໍລິການດ້ານເວດຊສາດການບິນເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຄົນເຈັບວິກິດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງໄວວາ ແລະ ກະທົບກະເທືອນໜ້ອຍ ດ້ວຍເຮລິຄອບເຕີ້ເຄືອຂ່າຍ ບໍລິສັດກຸງເທບດຸສິດເວດຊການ ທີ່ພາຍໃນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຈັບຄົບຊຸດ ທຽບເທົ່າ ຫລື ເໜືອກວ່າຫ້ອງໄອຊີຍູທົ່ວໄປ.
             ນອກເໜືອຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີທີມແພດສະເພາະທາງທຸກສາຂາ ທີ່ສາມາດຮ່ວມໃຫ້ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວແກ່ຄົນເຈັບໄດ້ທັນທີ ທຸກລະບົບ ອັນປະກອບດ້ວຍ


 • ທ່ານໝໍການແພດສຸກເສີນ
  - ທ່ານໝໍບຳບັດວິກິດການແພດ
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດອຸບັດຕິເຫດ
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດທົ່ວໄປ
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດປະສາດ
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດຫລອດເລືອດ
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດຫົວໃຈ ແລະ ຜົ້ງເອິກ
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດກະດູກ ແລະ ຂໍ້
  - ທ່ານໝໍຜ່າຕັດຕົກແຕ່ງໃບໜ້າ ແລະ ກະດູກໜ້າ
  - ທ່ານໝໍປະສູດ - ພະຍາດຍິງ
  - ທ່ານໝໍວາງຢາສະຫລົບ
  - ທ່ານໝໍລັງສີ
<a href="https://yllix.com/publishers/156924" target="_blank"><img src="//ylx-aff.advertica-cdn.com/pub/728x90.png" style="border:none;margin:0;padding:0;vertical-align:baseline;" /></a>

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Rongrit Sukplung

Emergency Medicine

Dr. Jenwit Prasertsirivatna

Emergency Medicine

Dr. Nattaphong Anukoolprasert

General Practice

Dr. Thanawat Khampookaew

Emergency Medicine

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ