ສູນປິ່ນປົວຜູ້ມີລູກຍາກ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
BANGKOK HOSPITAL UDON
ອ່ານຕໍ່

ສູນຫົວໃຈກຸງເທບອຸດອນ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
BANGKOK HOSPITAL UDON
ອ່ານຕໍ່

ສູນອຸປະຕິເຫດແລະສຸກເສີນ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
BANGKOK HOSPITAL UDON
ອ່ານຕໍ່

ຄຣີນິກແພດສະລໍ່ໄວ

ໂຮງພະຍາບານກຸງເທບອຸດອນ
BANGKOK HOSPITAL UDON
ອ່ານຕໍ່

ບົດຄວາມເພື່ອສຸຂະພາບ ເບິ່ງທັງໝົດ

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

ເບິ່ງທັງໝົດ