Fertility Center

BANGKOK HOSPITAL UDON
Read More

Heart Center

BANGKOK HOSPITAL UDON
Read More

Emergency and Trauma Center

BANGKOK HOSPITAL UDON
Read More

Royal Life Anti-Aging Clinic

BANGKOK HOSPITAL UDON
Read More

Health Information View All

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

เชิญรับชมสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการป้องกันโรคไต โดย พญ.กัลย์ยมล

โดย พญ.กัลย์ยมล ธรรมนิรมล อายุรแพทย์โรคไต ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาและการป้องกันโรคไต

View All Articles