พญ. สีชมพู ตั้งสัตยาธิษฐาน

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา

นพ. ภาณุวัฒน์ ศศิประภา

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา

นพ. พิชชา พนาวัฒนวงศ์

จักษุวิทยา

จักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศํลยกรรมตกแต่งเสริ้มสร้างทางตา

พญ. โสภิดา ตันธวัฒน์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.