พญ. นุจรี ลีละสุวัฒนากุล

สูตินารีเวช

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พญ. ฐิติญาภรณ์ พนาวัฒนวงศ์

จักษุ

จักษุวิทยาจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา

พญ. สีชมพู ตั้งสัตยาธิษฐาน

จักษุ

จักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศํลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา

นพ. ภาณุวัฒน์ ศศิประภา

จักษุ

จักษุวิทยาจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา

นพ. พิชชา พนาวัฒนวงศ์

จักษุ

จักษุวิทยาโรคเบ้าตาและศํลยกรรมตกแต่งเสริ้มสร้างทางตา

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.