นพ. เกษม ตันติพานิชธีระกุล

อายุรกรรม

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ธรรม ลิ่มอภิชาติ

อายุรกรรม

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. ธนวัฒน์ ซื่อสัตย์

อายุรกรรม

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ. สุทธิเทพ ดวงศร

อายุรกรรม

หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ. ชาร์มิลา เศรี

อายุรกรรม

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.