พญ. ภูษณี กนกศิลป์

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

พญ. พรฑิตา เชาวลิตถวิล

กุมารเวชศาสตร์

กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us [email protected]

Copyright © 2022 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2022 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.