ค้นหาแพทย์

พญ. วัชรดา อักขระ

ชํานาญการพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์สุขภาพสตรี จันทร์ 8.00-16.00
อังคาร 8.00-16.00
พฤหัสบดี 8.00-16.00
ศุกร์ 8.00-16.00
เสาร์ 8.00-16.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999