ค้นหาแพทย์

พญ. ธนัชพร วิศวไพศาล

ชํานาญการพิเศษ : รังสีวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ พุธ 8.00 -14.00
พฤหัสบดี 8.00 -17.00
ศุกร์ 8.00 -14.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999