ค้นหาแพทย์

นพ. เกียรติศักดิ์ ซื่อดำรงรักษ์

ชํานาญการพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกเด็ก จันทร์ 8.00-17.00
อังคาร 8.00-17.00
พุธ 8.00-17.00
เสาร์ 8.00-17.00
อาทิตย์ 8.00-17.00

 

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999