ค้นหาแพทย์

ศ.นพ. เสวก วีระเกียรติ

ชํานาญการพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีน

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์สุขภาพสตรี อังคาร 9.00-17.00
พุธ 9.00-17.00
ศุกร์ 9.00-17.00
เสาร์ 9.00-17.00
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก อังคาร 9.00-17.00
พุธ 9.00-17.00
ศุกร์ 9.00-17.00
เสาร์ 9.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999