ค้นหาแพทย์

ทพ. ภาณุพงษ์ ภิญโญ

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

แผนกทันตกรรม
อังคาร ที่ 2,4 ของเดือน
อาทิตย์ ที่ 1,3 ของเดือน

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999