ค้นหาแพทย์

นพ. ธนวัฒน์ ซื่อสัตย์

ชํานาญการพิเศษ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เฉพาะทาง : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร เสาร์ 8.00-17.00
อาทิตย์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999