ร่วมงานกับเรา

ช่องทางการสมัครงาน
1. สามารถติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

2. สามารถสมัคร Online
2.1 ลงทะเบียนสมัครงานผ่าน QR Code :

2.2 สามารถสมัครงานผ่านลิงค์ https://pdf.ac/6zM2Fe หรือ สามารถสมัครผ่าน QR Code

3. ส่งใบสมัครทาง Email : [email protected]

4. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
หมายเลขโทรศัพท์ 042 188 999 ต่อ 1417
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตรดังต่อไปนี้
  • ผ่านการทดสอบข้อเขียน และการทดสอบทางด้านทัศนคติ
  • ผ่านการสอบสัมภาษณ์
  • ผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
สอบถามโทร 042 188 999 ต่อ 1417