แผนกระบบทางเดินอาหารและตับเปิดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ 08.00 – 17.00 น.
วันพฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

ข้อมูลทั่วไป

                 ระบบทางเดินอาหารมีหน้าที่สำคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ ประกอบไปด้วยอวัยวะภายในที่สำคัญอย่างหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ดังนั้นหากเกิดความผิดปกติย่อมส่งผลกระทบต่อร่างกาย เราจึงพร้อมให้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์ ตั้งแต่การตรวจส่องกล้องทางเดินอาหาร เอกซเรย์โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติได้อย่างชัดเจน และทำการรักษาอย่างทันท่วงทีด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยให้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้ง
                 คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ โดยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบวงจร พร้อมกับการดูแลจากเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกฝนเฉพาะของแต่ละวิชาชีพมาเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ เริ่มทวีความรุนแรงและเพิ่มความยากลำบากในการรักษาและการดูแล ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มขึ้นทั้งทางกายภาพ เช่น อาหาร อากาศ วิถีการดำเนินชีวิตของประชากร และการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่กำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้เปิดให้บริการระบบทางเดินอาหารและตับ เข้ามารองรับสภาพของปัญหานั้นอย่างเป็นระบบครบวงจรและเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปให้ห่างจากโรคบางโรคได้ โดยใช้ความใส่ใจดูแลตัวเองภายใต้คำแนะนำของแพทย์เฉพาะระบบ และการรักษาที่พบในระยะเริ่มต้น จึงเป็นโอกาสที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับความเข้าใจถึงโรคและได้รับการรักษาที่ตรงแนวทาง

การบริการของคลินิกระบบทางเดินอาหารและตับ

 • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
 • บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
 • ตรวจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
  ตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่
 • ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารและฉีดวัคซีนป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคตับอักเสบเอ และบี
 • ให้บริการฉีดวัคซีนโรคตับอักเสบเอและบี ซึ่งสามารถป้องกันในผู้ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและมีปัจจัย
 • สี่ยง เช่น มีโรคตับในครอบครัว มีอาชีพใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ฟอกล้างไต
 • ตรวจอัลตราซาวด์และ เครื่อง X ray computer

 

ท่านสามารถพบแพทย์ที่คลินิกระบบทางเดินอาหารและตับกรุงเทพ ในกรณีดังนี้

 • สงสัยว่ามีอาการของโรคในระบบทางเดินอาหาร
 • ต้องการตรวจสอบการทำงานของระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด
 • อาการของโรคทางเดินอาหารที่รักษาอยู่ไม่หายขาด หรือดีขึ้น
 • ต้องการได้รับการยืนยันจากแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย และวิธีการรักษาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการรักษา
 • ต้องการตรวจและรักษาด้วยการส่องกล้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • ต้องการคำปรึกษาและคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหาร

 

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 • โรคกระเพาะอาหารลำลำไส้เล็กส่วนบน Peptic Ulcer
 • โรคลำไส้อักเสบ Enteritis
 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ Colitis
 • โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis)
 • โรคกรดไหลย้อน Gastro esophageal reflux disease (GERD)
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Stomach Cancer
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร Esophageal Cancer
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer
 • โรคกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กอักเสบ Gastroenteritis
 • โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ Colitis
 • โรคมะเร็งตับ Liver Cancer, Hepatocellular Carcinoma
 • โรคตับอักเสบเรื้อรัง Chronic hepatitis
 • โรคไวรัสตับอักเสบ Hepatitis
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา Alcoholic Liver Disease
 • โรคตับแข็ง Liver Cirrhosis
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร GI tract Infections
 • ท้องเสีย Diarrhea
 • ท้องผูก Constipation
 • โรคลำไส้แปรปรวน Irritable Bowel Syndrome, Constipation
 • โรคตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ Gallstones, Cholangitis
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี Cholangio Carcinoma

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.จำรัส พงษ์พิศ

อายุรศาสตร์

นพ.จักรกฤษณ์ นิติสิริ

เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.ธีรธิป วิระประสิทธิ์

อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แพคเกจส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

สาระสุขภาพและกิจกรรม