แผนกจักษุเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 18.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1200

ข้อมูลทั่วไป

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร มีบริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาโรคทั่วไป วัดสายตาประกอบแว่น และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนี้

·      โรคกระจกตาและผิวตา (ตาแห้ง)

·      โรคต้อหิน

·      โรคทางจอประสาทตา

·      จักษุวิทยาภูมิคุ้มกัน (ม่านตาอักเสบ)

·      ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

·      โรคตาในเด็กและตาเข

·      ประสาทจักษุ (โรคทางตาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท)

·      โรคตาต้อทุกชนิด

คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร  มีอุปกรณ์ตรวจตาครบวงจรและเครื่องเลเซอร์ ดังนี้

·      เครื่องวัดค่าสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefraction and keratometer)

·      เครื่องวิเคราะห์เซลล์กระจกตาชั้นใน (Endothelial cell count)

·      เครื่องวัดความหนากระจกตา (Pachymeter)

·      เครื่องวัดความโค้งกระจกตาแบบละเอียด (Corneal topography)

·      เครื่องสแกนวิเคราะห์ลูกตาส่วนหน้า (Anterior segment optical coherence tomography)

·      เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (Optical coherence tomography)

·      เครื่องตรวจลานสายตา (Computerized static perimetry)

·      เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบไม่ต้องขยายม่านตา (Nonmydriatic fundus photography)

·      เครื่องเลเซอร์ต้อหิน (Selective laser trabeculoplasty and Yag laser peripheral iridotomy)

·      เครื่องเลเซอร์เยื่อหุ้มเลนส์ (Yag laser capsulotomy)

·      เครื่องเลเซอร์จอประสาทตา (Argon laser panretinal photocoagulation)

·      เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอตาด้วย fluorescein และ indocyanine green

·      เครื่องเลเซอร์จอตาเพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น เบาหวานขึ้นตา รอยฉีกขาดที่จอตา จุดภาพชัดบวมน้ำ

·      เครื่องเลเซอร์ photodynamic therapy สำหรับรักษาโรคจอตาเสื่อม จุดภาพชัดบวมน้ำ

 

 


สอบถามเพิ่มเติมที่ คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

โทร.1719 หรือ +66 42 343111 ต่อ 1200

 

แพทย์ประจำศูนย์

พญ.อุษา  ฐิติรัฐสานนท์

จักษุวิทยา

พญ.ฐิติญาภรณ์ พนาวัฒนวงศ์

จักษุวิทยา

นพ.ภัสธร นรานันทน์

จักษุวิทยา

พญ.สีชมพู ตั้งสัตยาธิษฐาน

จักษุวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจผ่าสลายต้อกระจก แพคเกจผ่าสลายต้อกระจก

แพคเกจผ่าตัดจอประสาทตา แพคเกจผ่าตัดจอประสาทตา

แพคเกจผ่าตัดตา แพคเกจผ่าตัดตา

สาระสุขภาพและกิจกรรม