ศูนย์สุขภาพสตรีเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1243

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

              ผู้หญิงส่วนใหญ่อยากมีสุขภาพดีเป็นอันดับแรก การรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายให้ถูกวิธี ถูกต้อง รู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บรวมไปถึงการทำความเข้าใจในการป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับคำแนะนำตั้งแต่วัยแรกคลอดตลอดจนวัยสูงอายุ หรือวัยทอง โรคบางชนิดหากมีการป้องกันก็จะลดโอกาสเกิดขึ้น และบางชนิดเมื่อรู้เท่าทันก็สามารถรักษาให้หายได้

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

              เข้าใจและตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิง จึงพร้อมให้การบริการดูแลสุภาพสตรีทุกวัย ด้วยทีมแพทย์สหสาขาครบทุกศาสตร์ ตั้งแต่เรื่องแม่และเด็ก สูติ-นรีเวช และผู้มีบุตรยาก การตรวจสุขภาพประจำปีของสตรี ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค ป้องกันและรักษาโรคของสตรีต่างๆ เช่น ประจำเดือนมาไม่ปกติ การฝากครรภ์ การคลอด แนะนำการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ และวัยทอง โดยสูติ-นรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ และพยาบาลวิชาชีพ

              ปัจจุบันศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ได้นำเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็กสมัยใหม่ Advanced 3D Laparoscopic Surgery หรือเทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง 3 มิติ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำให้แพทย์เห็นรายละเอียดเชิงลึกได้ชัดเจน สามารถกะระยะได้ตรงจุดเสมือนเข้าไปผ่าตัดอยู่ในท้องของคนไข้ ช่วยให้การผ่าตัดมีความปลอดภัย และรวดเร็ว แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ลดการบาดเจ็บ ที่สำคัญช่วยให้คนไข้ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยวัยทอง สามารถฟื้นตัวได้เร็ว และหมดปัญหาแผลที่หน้าท้องยาวไม่สวยงาม โอกาสในการติดเชื้อและเสียเลือดน้อยกว่า นอกจากนี้ ทางศูนย์ได้จัดให้มีเครื่องอัลตราซาวด์ ที่สามารถตรวจดูลูกน้อยได้ 3 มิติ 3 มุม ซึ่งจะช่วยให้แพทย์ได้ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลผลชัดเจนขึ้นทุกห้องตรวจมีความสะดวกสบายเป็นส่วนตัว

ขอบเขตการให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย (ตรวจ รักษา ดูแล)

·      ตรวจสุขภาพสตรีพื้นฐาน วินิจฉัยอย่างครบวงจร

·      ตรวจร่างกาย และให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมตัวก่อนแต่งงาน หรือมีบุตร

·      ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ตรวจหา HPV Virus กลุ่มเสี่ยง และฉีดวัคซีน HPVกลุ่มเสี่ยงในมะเร็งปากมดลูก

·      ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ที่ให้ภาพคมชัด

·      ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram with Ultrasound Breast

·      ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดท้องน้อย ตกขาว ฯลฯ

·      รักษาผู้มีปัญหานรีเวช ด้วยการผ่าตัดเปิดผนังท้องและผ่าตัดผ่านกล้อง

·      ให้การดูแลป้องกันและรักษาประจำเดือนมาไม่ปกติ ในสตรีวัยทอง และวัยหมดประจำเดือน

·      การผ่าตัดผ่านกล้อง 3 มิติ ในการรักษาโรค

·      การผ่าตัดมดลูกผ่านทางช่องคลอด

·      ให้การดูแล ป้องกันภาวะกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน

·      ปรึกษาและรักษาอาการต่างๆที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน และปัญหาอื่นๆ

·      รักษาโรคอื่นๆของสตรี

              นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสตรีตั้งครรภ์ โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และภายหลังการคลอดบุตรอีกด้วย

 

การดูแลก่อนตั้งครรภ์

·      แนะนำและตรวจเตรียมตัวก่อนมีบุตร

·      แนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก

 

การดูแลในช่วงตั้งครรภ์

·      ตรวจหาโรคและความผิดปกติของมารดาและทารกในครรภ์

·      วินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือธาลัสซีเมีย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ มารดาและทารกในครรภ์

·      ตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะดาวน์ซินโดรม

·      ปรึกษาทางเลือกในการคลอด (คลอดปกติ ผ่าตัดคลอด รวมถึงการทำหมัน)

 

การคลอดบุตร

·      คลอดบุตรได้มาตรฐานด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

·      ดูแลภาวะครรภ์เสี่ยงสูง

·      ดูแลทารกเกิดก่อนกำหนด

·      เตรียมตัวให้นมบุตรและปรึกษาปัญหาการให้นมบุตร

การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

·      โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธีรวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์

 

 

แพทย์ประจำศูนย์

ศ.นพ.เสวก วีระเกียรติ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.วัชรดา อักขระ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

พญ.คัคนางค์ สร้อยมงคล

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

นพ.ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้หญิง แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้หญิง

แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง

แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รัก แพคเกจตรวจสุขภาพคู่รัก

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แพคเกจคลอด แพคเกจคลอด

สาระสุขภาพและกิจกรรม