แผนกอายุรกรรมเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อเจ็บป่วย การที่ได้มีแพทย์ประจำตัวคอยใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด ย่อมช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรงได้ในเร็ววัน คลินิกอายุรกรรมพร้อมตรวจวินิจฉัย และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยดุจญาติมิตร โดยครอบคลุมโรคทางอายุรกรรมตามระบบอวัยวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

o  ระบบต่อมไร้ท่อ

o  ระบบทางเดินหายใจ

o  ระบบทางเดินอาหาร

o  ระบบประสาทและสมอง

o  ระบบไต

o  ระบบโรคติดเชื้อ เป็นต้น

โดยมีทีมแพทย์อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทีมพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้การรักษาแบบองค์รวม ดูแลทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคและไม่กลับมาเป็นซ้ำ สุขภาพดีเพิ่มมากขึ้นอย่างมั่นใจ

แพทย์ประจำศูนย์

นพ.บรรพต นาครำไพ

อายุรศาสตร์

นพ.ทัศนพงษ์ ตั้งพัฒนาศิริ

อายุรศาสตร์

พญ.กัลย์ยมล ธรรมนิรมล

อายุรศาสตร์โรคไต

นพ.พงศ์ศิริ บ้านใหม่

อายุรศาสตร์

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพคเกจ sleep lab แพคเกจ sleep lab

แพคเกจป้องกันโรคปอดอักเสบ แพคเกจป้องกันโรคปอดอักเสบ

แพคเกจวัคซีน แพคเกจวัคซีน

แพคเกจภูมิแพ้ แพคเกจภูมิแพ้

สาระสุขภาพและกิจกรรม