แพ็กเกจและโปรโมชั่น

แพ็กเกจคลอด 2562

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจคลอด 2562

ผ่าตัดรัดษาผ่านกล้องทางนรีเวช

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

ผ่าตัดรัดษาผ่านกล้องทางนรีเวช

แพ็กเกจคัดกรองโรคหัวใจ

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจคัดกรองโรคหัวใจ

แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจคัดกรองโรคมะเร็ง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รักก่อนแต่งและก่อนมีบุตร

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

EXPIRES: Tuesday, December 31, 2019

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us budrecruit@bgh.co.th

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2019 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.