แพคเกจและโปรโมชั่น

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

EXPIRES: Saturday, December 31, 2022

แพคเกตการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ

แพคเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

EXPIRES: Saturday, December 31, 2022

แพคเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

แพคเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

EXPIRES: Saturday, December 31, 2022

แพคเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพคเกจคลอด

EXPIRES: Saturday, December 31, 2022

แพคเกจคลอด

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

EXPIRES: Saturday, December 31, 2022

แพคเกจผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

แพคเกจผ่าตัดเบาใจ

EXPIRES: Saturday, December 31, 2022

แพคเกจผ่าตัดเบาใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

+66 42 188 999
Tel.1719
Work with us [email protected]

Copyright © 2022 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.

Copyright © 2022 Bangkok Hospital Udon All rights reserved.