ແຜນທີ່ ແລະ ການເດີນທາງ

Map & Direction

: 111 ຖະຫນົນທອງໃຫຍ່ ຕຳບົນຫມາກແຂ້ງ ອຳເພີເມືອງ ອຸດອນທານີ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ
: (+66) 42 343 111
: 1719
: (+66) 2318-1546 (+66) 2310-3327
: budinfo@bgh.co.th
: ເບິ່ງແຜນທີ່
: 17.406078,102.8016043
โทร (+66) 42 343 111 หรือ 1719