ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. PHONGPHAT   RUAMSUK

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : General Practice

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ສູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຈັນ 8.00-17.00
ພະຫັດ 8.00-17.00
ເສົາ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999