ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. DANAINAT PATTAMAWORAKHUN

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Endodontics

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : -

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ຄຣີນິກທັນຕະແພດ
ວັນເສົາທີ 4 ຂອງເດືອນ: 09.00 - 17.00
ວັນອາທິດທີ 4 ຂອງເດືອນ: 09.00 - 17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999