ຄົ້ນຫາແພດ

Dr. THAM LIMAPICHAT

ຄວາມຊໍານານພິເສດ : Cardiology

ຄວາມຊໍານານພິເສດຍ່ອຍ : INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST

ພາສາ : ໄທ, ອັງກິດ

ຕາລາງອອກກວດ :

ສູນຫົວໃຈກຸງເທບອຸດອນ ເສົາ 8.00-17.00
ອາທິດ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999