ສູນປິ່ນປົວຜູ້ມີລູກຍາກ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 17.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1243
ຜູ້ປະສານງານສູນປິ່ນປົວຜູ້ມີລູກຍາກ +66 980 729 4256

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນປິ່ນປົວຜູ້ມີລູກຍາກ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ

                ຫາກທ່ານແຕ່ງງານມາດົນກວ່າ 1 ປີ ແລະ ມີເພດສຳພັນສະໝຳ່ສະເໝີ ແຕ່ຍັງບໍ່ຖືພາ ສະແດງສ່າທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນ ”ພາວະການມີລູກຍາກ” ໂດຍຫລັກການແລ້ວ ແມ່ນວ່າພາວະນີ້ຈະບໍ່ແມ່ນພະຍາດ ແຕ່ກໍ່ເປັນບັນຫາສຳຫລັບຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ຫວັງຢາກມີລູກນ້ອຍເພື່ອຄວາມສົມບູນແບບຂອງຊີວິດຄອບຄົວ.

 

                ສູນປິ່ນປົວມີລູກຍາກ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ຕັ້ງຂື້ນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສານຝັນໃຫ້ກັບທຸກຄູ່ແຕ່ງງານດ້ວຍທີມແພດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດຕົວອ່ອນທີ່ມີປະສົບການ ຄອຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ເບິ່ງແຍງຄົນເຈັບຢ່າງຄົບວົງຈອນ ພ້ອມຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງສະເພາະລ້ຽງຕົວອ່ອນ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ທັນສະໄໝ ພາຍໃຕ້ລະບົບອະເຊື້ອທີ່ຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດຂອງມາດຕະຖານສາກົນ ດ້ວຍວິທີການປິ່ນປົວໂດຍເທັກໂນໂລຊີຊ່ວຍຈະເລີນພັນທີ່ທັນສະໄໝລະດັບໂລກ ດັ່ງນີ້:

  • ການຄັດເຊື້ອເພື່ອສັກເຂົ້າໃນຜົ້ງມົດລູກ ( Intrauterine insemination: IUI) ເປັນການປິ່ນປົວການມີລູກຍາກທີ່ສະດວກ ແລະ ປະຢັດ ເໝາະສົມສຳຫລັບຄູ່ແຕ່ງງານທີ່ບໍ່ມີບັນຫາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໂດຍເກັບນຳ້ເຊື້ອຂອງຝ່າຍຊາຍໃນຊ່ວງວັນໄຂ່ຕົກຂອງຝ່າຍຍິງ. ແລ້ວໃຊ້ນຳ້ຢາເພາະລ້ຽງຄັດແຍກສະເພາະນຳ້ອະສຸຈິທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ນຳໄປສັກເຂົ້າໃນຜົ້ງມົດລູກ ເພື່ອເພີ້ມໂອກາດໃນການປະສົມກັບໄຂ່ຂອງຝ່າຍຍິງໄດ້ດີຂື້ນ
  • ເດັກຫລອດແກ້ວ ຫລື ໄອວີເອຟ (In Vitro Fetilization: IVF) ເປັນການປິ່ນປົວທີ່ສະດວກ ບຊ່ຕ້ອງດົມຢາສະຫລົບ, ບໍ່ຕ້ອງເຈາະຫນ້າທ້ອງ ແຕ່ໃຫ້ອັດຕາການຖືພາສູງໃກ້ຄຽງກັບການເຮັດກີຟ ໂດຍກະຕຸ້ນໄຂ່ໃຫ້ສຸກເຕັມທີ່ແລ້ວເຈາະໄຂ່ຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ ແລະ ນຳມາປະສົມເຊື້ອອະສຸຈິຂອງຝ່າຍຊາຍ, ລ້ຽງໃນຕູ້ເພາະລ້ຽງຕົວອ່ອນ ຈົນແບ່ງຕົວເປັນໄລຍະ 4-8ເຊວ ຫລື ລ້ຽງຈົນເປັນໄລຍະ "ບລາສໂຕຊີດ” ແລ້ວຈິ່ງນຳມາໃສ່ກັບເຂົ້າໃນຜົ້ງມົດລູກຜ່ານທາງຊ່ອງຄອດ
  • ຫ້ອງວິເຄາະພິເສດ

 

ກວດຕົວອ່ອນໂດຍ

  1. ການເພາະເຊື້ອ
  2. ການໃຊ້ເລເຊີ ໃນການຟັກຕົວອ່ອນ

 

ຫ້ອງວິເຄາະຂອງເພດຊາຍ

 

ກວດວິເຄາະເຊື້ອອະສຸຈິ

  • ການເລືອກເຊື້ອອະສຸຈິ

 

  • ການປິ່ນປົວ ຂື້ນຢູ່ກັບອາການຂອງຄູ່ແຕ່ງງານ ໂດຍຜ່ານການກວດຮ່າງກາຍທັງຝ່າຍຊາຍ ແລະ ຝ່າຍຍິງ

 

  • ເມື່ອມາທີ່ສູນປິ່ນປົວມີລູກຍາກ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ ແພດຈະກວດຫາຈາກ 3 ສາເຫດຫລັກໄດ້ແກ່:

 

        1. ໄຂ່ບໍ່ສຸກ

        2. ທໍ່ສົ່ງຮັງໄຂ່ອຸດຕັນ ຫລື ມີພັງຜືດໃນຜົ້ງທ້ອງນ້ອຍ

        3. ເຊື້ອອະສຸຈິຂອງຝ່າຍຊາຍອ່ອນ

 

                ກວດນັບດ້ວຍຄອມພິວເຕີ້ ຈາກນັ້ນແພດຈະບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວຕາມສາເຫດ ເຊັ່ນວ່າ ການໃຫ້ຢາກະຕຸ້ນໄຂ່ສຸກ, ການຜ່າຕັດດ້ວຍການສ່ອງກ້ອງ ຫລື ຄັດເຊື້ອສັກເຂົ້ສຜົ້ງມົດລູກ.

 

                ເມື່ອປິ່ນປົວເຕັມທີ່ແລ້ວຍັງບໍ່ຖືພາ ແພດຈະພິຈາລະນາການປິ່ນປົວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີຊ່ວຍການຈະເລີນພັນທີ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ ເດັກຫລອດແກ້ວ ຕໍ່ໄປ.

 

                ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມທີ່ ສູນປິ່ນປົວມີລູກຍາກ ໂຮງໝໍກຸງເທບອຸດອນ  ໂທລະສັບ: 1719 ຫລື +6642343111 ຕໍ່ 1243 ຫລື ຜູ້ປະສານງານ ສູນປິ່ນປົວມີລູກຍາກ +669807294256

ແພດປະຈໍາສູນ

Prof. Dr. Sawaek Weerakiet

Obstetrics and Gynaecology

Dr. Kakanang Soimongkol

Obstetrics and Gynaecology

Dr. Nujaree Leelasuwattanakul

Obstetrics and Gynaecology

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก

แพ็กเกจรักษาภาวะมีบุตรยาก

แพ็กเกจฝากไข่

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

ภาวะการมีบุตรยากคืออะไร?