ສູນເສີມຄວາມງາມ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1110

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ສູນເສີມຄວາມງາມ

             ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວພະຍາດທາງສັນລະຍະກຳ (ຜ່າຕັດ) ເນັ້ນທີ່ການປ້ອງກັນປິ່ນປົວ ແລະ ການຟື້ນຟູພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງແບບຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ ໄດ້ແກ່ ແພດສັນລະຍະກຳ (ໝໍຜ່າຕັດ), ຫມໍວາງຢາສະຫລົບ, ຫມໍສາຂາອື່ນທີ່ຮ່ວມການເບິ່ງແຍງ, ພະຍາບານ ແລະ ທີມສະຫະວິຊາຊີບອື່ນໆ

ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວ ພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ ດັ່ງນີ້:

 • ເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ ເຊັ່ນ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ, ລຳໄສ້ອຸດຕັນ
 • ໜີ້ວຖົງບີ
 • ໜີ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ (ໜີ້ວທໍ່ຍ່ຽວ)
 • ລີດສີດວງທະວານໜັກ
 • ໄສ້ເລື່ອນ
 • ກ້ອນຢູ່ເຕົ້ານົມ
 • ກ້ອນຜິດປົກກະຕິຈາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
 • ເສັ້ນເລືອດຂອດ
 • ແຜປະເພດຕ່າງໆ

 

             ບໍລິການຜ່າຕັດໂດຍທ່ານໜໍຜ່າຕັດ ເຊິ່ງເນັ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຄົນເຈັບເກີດຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີການຜ່າຕັດຫລາຍວິທີໄດ້ແກ່:

 • ຜ່າຕັດທົ່ວໄປ
 • ຜ່າຕັດລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກ
 • ຜ່າຕັດຕົບແຕ່ງ
 • ຜ່າຕັດເຕົ້ານົມ
 • ຜ່າຕັດລະບົບປະສາດ
 • ຜ່າຕັດຕັບ ແລະ ທາງເດີນນຳ້ບີ
 • ຜ່າຕັດສ່ອງກ້ອງ
 • ຜ່າຕັດ ຫູ ຄໍ ດັງ ຫົວ ແລະ ລຳຄໍ
 • ຜ່າຕັດລະບົບຖ່າຍເທ (ທາງເດີນນຳ້ຍ່ຽວ)

 

             ໂຮງໜໍກຸງເທບອຸດອນ ໄດ້ນຳວິທະຍາການທາງການແພດສະໄໝໃຫມ່ເຂົ້າມາໃຊ້ ຄື ເທັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ, ບາດນ້ອຍ” (Laparoscopic Surgery) ເຂົ້າມາຊ່ວຍແພດໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃນການຜ່າຕັດ ໂດຍບາດແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຈັບປວດຫນ້ອຍ, ຟື້ນໂຕໄດ້ ແລະ ປອດໄພໃນການຜ່າຕັດ.

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr. Apirat Sapthongkam

Surgery

Dr. Chatchai Chinchakam

Surgery

Dr. Supharat Amornporncharoen

Surgery

Dr. Nisit Tongsiri

Surgery

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

แพ็กเกจผ่าตัดเบาใจ

แพ็กเกจผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดแบบไม่มีแผล