ຄຣີນິກເສີມຄວາມງາມ ເປີດບໍລິການວັນຈັນ - ວັນອາທິດ 08.00 – 20.00

ສອບຖາມເພີ້ມເຕີມ ໂທ +66 42 188 999 ຕໍ່ 1110

ບໍລິການຂອງເຮົາ

ຄລີນິກສັນລະຍະກຳ

             ໃຫ້ບໍລິການປິ່ນປົວພະຍາດທາງສັນລະຍະກຳ (ຜ່າຕັດ) ເນັ້ນທີ່ການປ້ອງກັນປິ່ນປົວ ແລະ ການຟື້ນຟູພາຍໃຕ້ການເບິ່ງແຍງແບບຫລາຍສາຂາວິຊາຊີບ ໄດ້ແກ່ ແພດສັນລະຍະກຳ(ໝໍຜ່າຕັດ), ຫມໍວາງຢາສະຫລົບ, ຫມໍສາຂາອື່ນທີ່ຮ່ວມການເບິ່ງແຍງ, ພະຍາບານ ແລະ ທີມສະຫະວິຊາຊີບອື່ນໆ

ການເບິ່ງແຍງປິ່ນປົວ ພະຍາດທີ່ພົບໄດ້ເລື້ອຍໆ ດັ່ງນີ້:

 • ເຈັບທ້ອງກະທັນຫັນ ເຊັ່ນ ໄສ້ຕິ່ງອັກເສບ, ລຳໄສ້ອຸດຕັນ
 • ໜີ້ວຖົງບີ
 • ໜີ້ວໃນລະບົບຖ່າຍເທ (ໜີ້ວທໍ່ຍ່ຽວ)
 • ລີດສີດວງທະວານໜັກ
 • ໄສ້ເລື່ອນ
 • ກ້ອນຢູ່ເຕົ້ານົມ
 • ກ້ອນຜິດປົກກະຕິຈາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
 • ເສັ້ນເລືອດຂອດ
 • ແຜປະເພດຕ່າງໆ

 

             ບໍລິການຜ່າຕັດໂດຍທ່ານໜໍຜ່າຕັດ ເຊິ່ງເນັ້ນຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຄົນເຈັບເກີດຄວາມເຈັບປວດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີການຜ່າຕັດຫລາຍວິທີໄດ້ແກ່:

 • ຜ່າຕັດທົ່ວໄປ
 • ຜ່າຕັດລຳໄສ້ແກ່ ແລະ ທະວານໜັກ
 • ຜ່າຕັດຕົບແຕ່ງ
 • ຜ່າຕັດເຕົ້ານົມ
 • ຜ່າຕັດລະບົບປະສາດ
 • ຜ່າຕັດຕັບ ແລະ ທາງເດີນນຳ້ບີ
 • ຜ່າຕັດສ່ອງກ້ອງ
 • ຜ່າຕັດ ຫູ ຄໍ ດັງ ຫົວ ແລະ ລຳຄໍ
 • ຜ່າຕັດລະບົບຖ່າຍເທ (ທາງເດີນນຳ້ຍ່ຽວ)

 

             ໂຮງໜໍກຸງເທບອຸດອນ ໄດ້ນຳວິທະຍາການທາງການແພດສະໄໝໃຫມ່ເຂົ້າມາໃຊ້ ຄື ເທັກໂນໂລຊີຜ່າຕັດຜ່ານກ້ອງ, ບາດນ້ອຍ” (Laparoscopic Surgery) ເຂົ້າມາຊ່ວຍແພດໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບເພື່ອໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບໃນການຜ່າຕັດ ໂດຍບາດແຜຜ່າຕັດມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຈັບປວດຫນ້ອຍ, ຟື້ນໂຕໄດ້ ແລະ ປອດໄພໃນການຜ່າຕັດ.

ແພດປະຈໍາສູນ

Dr.APIRAT SAPTHONGKAM

SURGEON

Dr.Chatchai Chinchakam

SURGEON

Dr.SUPHARAT AMORNPORNCHAROEN

SURGEON

Dr.RUJIRA PANAWATTANAKUL

SURGEON

ແພັກເກັດແລະໂປໂມຊັນ

Surgery Packages Surgery Packages

Urology Surgery Packages Urology Surgery Packages

ສາລະສຸຂະພາບແລະກິດຈະກໍາ

เส้นเลือดขอด........ภัยร้ายที่ไม่ใช่แค่ความสวยงาม

การผ่าตัดเส้นเลือดขอดแบบไม่มีแผล