ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

Fertility Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร

Heart Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Emergency and Trauma Center

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

Royal Life Anti-Aging Clinic

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
BANGKOK HOSPITAL UDON
รายละเอียด

แพคเกจและโปรโมชั่น ดูทั้งหมด

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

Health Check-Up Packages

แพคเกจตรวจสุขภาพประจำปี

แพคเกจตรวจสุขภาพต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

Chinese New Year Health Check-Up Packages

แพคเกจตรวจสุขภาพต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

แพคเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี

Well Baby Vaccine Packages (1 month - 1 year)

แพคเกจวัคซีนเด็ก อายุ 1 เดือน ถึง 1 ปี

แพคเกจวัคซีนเด็ก อายุ 15 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง

Well Baby Vaccine Packages (15 months - 2.6 years)

แพคเกจวัคซีนเด็ก อายุ 15 เดือน ถึง 2 ปีครึ่ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ดูทั้งหมด

ศ.นพ. เสวก วีระเกียรติ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. วัชรดา อักขระ

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

พญ. คัคนางค์ สร้อยมงคล

ศูนย์สุขภาพสตรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช

นพ. เกียรติศักดิ์ ซื่อดำรงรักษ์

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

แผนกกุมารเวช

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์