ค้นหาแพทย์

พญ. ธัญลักษณ์ ปัตเตย์

ชํานาญการพิเศษ : อายุรศาสตร์

เฉพาะทาง : อายุรศาสตร์โรคไต

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกอายุรกรรม (โรคไต)

เสาร์ที่ 2 และ 4
ของเดือน

8.00 - 17.00


สามารถสอบถามเวลาและนัดหมายแพทย์เพิ่มเติ่มได้ที่ โทร 1719 หรือ +66 42 188 999 ต่อ 1111, 1112

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999