ค้นหาแพทย์

พญ. ชนิตรา สมคะเณ

ชํานาญการพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกเด็ก จันทร์ 8.00-17.00
อังคาร 8.00-17.00
พุธ 8.00-17.00
พฤหัสบดี 8.00-17.00
อาทิตย์ 8.00-17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999