ค้นหาแพทย์

นพ. ดาราพงศ์ ลังกาฟ้า

ชํานาญการพิเศษ : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์สุขภาพสตรี พุธ 8.00-16.00
อาทิตย์ 8.00-16.00

 

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999