ค้นหาแพทย์

ทพญ. พรทิพย์ ผจงวิริยทร

ชํานาญการพิเศษ : ทันตกรรมเด็ก

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

แผนกทันตกรรม
เสาร์ ที่ 1,3 ของเดือน
อาทิตย์ ที่ 1,3 ของเดือน

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999