ค้นหาแพทย์

ทพญ. ญาดา ชัยบุตร

ชํานาญการพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

แผนกทันตกรรม
พฤหัสบดี ที่ 2,4 ของเดือน
ศุกร์ ที่ 2,4 ของเดือน
เสาร์ ที่ 2,4 ของเดือน

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999