ค้นหาแพทย์

ทพญ. หทัยรัตน์ นิจจะยะ

ชํานาญการพิเศษ : ทันตแพทย์ทั่วไป

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

แผนกทันตกรรม
จันทร์ 09.00 - 20.00
อังคาร 09.00 - 20.00
พุธ
09.00 - 20.00
พฤหัสบดี 09.00 - 20.00
ศุกร์ 09.00 - 17.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999