ค้นหาแพทย์

พญ. ปาวาลี ดาวศิริโรจน์

ชํานาญการพิเศษ : ออร์โธปิดิกส์

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ภาษา : ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

คลินิกกระดูกและข้อ อังคาร 17.00-20.00
พุธ 17.00-20.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999