ค้นหาแพทย์

ทพ. ภาณุพงษ์ ภิญโญ

ชํานาญการพิเศษ : ศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

ตารางออกตรวจ :

แผนกทันตกรรม
วันอาทิตย์ที่ 1,3 ของเดือน 
: 09.00 – 17.00 น.

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 188 999