ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Tel : (+66) 42 188 999 or 1719 (local calls only)
Fax : (+66) 2318-1546, (+66) 2310-3327

Graphic Map