ค้นหาแพทย์

พญ. วัชรดา อักขระ

ชํานาญการพิเศษ : สูตินารีเวช

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม : ว.34399

ตารางออกตรวจ :

ศูนย์สุขภาพสตรี จันทร์ 8.00-16.00
  อังคาร 8.00-16.00
  พฤหัสบดี 8.00-16.00
  ศุกร์ 8.00-16.00
  เสาร์ 8.00-16.00

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 343 111