ค้นหาแพทย์

นพ. เกียรติศักดิ์ ซื่อดำรงรักษ์

ชํานาญการพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : -

ภาษา : ไทย, อังกฤษ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม : ว.16076

ตารางออกตรวจ :

คลินิกเด็ก จันทร์ 8.00-17.00
  อังคาร 8.00-17.00
  พุธ 8.00-17.00
  เสาร์ 8.00-17.00
  อาทิตย์ 8.00-17.00

 

This appointment is not valid for emergency situation and
cannot be made for same-day visits.
For medical emergecy please
call +66 42 343 111