ติดต่อเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร
111 ถนนทองใหญ่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Tel : +66 42 343 111 or 1719 (local calls only)
Fax : +66 42 343 111

Graphic Map

สอบถามข้อมูล