คลินิกไตเทียมเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ +66 42 343 111

ข้อมูลทั่วไป

0

แพทย์ประจำศูนย์

พญ.กัลย์ยมล ธรรมนิรมล

อายุรกรรม

พญ.ธัญลักษณ์ ปัตเตย์

อายุรศาสตร์โรคไต

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

สาระสุขภาพและกิจกรรม