ศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดร พร้อมให้บริการด้านการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่อย่างครบวงจร

        โดยมีแพทย์อายุรกรรมหัวใจ (Cardiologist) และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular and Thoracic Surgeon) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นศูนย์หัวใจกรุงเทพอุดรยังมีทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบครัน และมีอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความก้าวหน้าทันสมัยและมีคุณภาพสูงพร้อมให้บริการผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

 Download Brochure